Beboerinformation juni 2020

Print Friendly, PDF & Email

 

• Vandmiljøet i gård 28 er langt om længe sat i funktion igen. Der er udskiftet nogle cirkulationspumper og lavet nyt El. Desværre har vi været nødsaget til at lukke for de to vandhaner da de ikke bliver lukket når børnene færdige med at lege med vandet. Vi henstiller til, at man holder et vågent øje med sine børn når de er nede og lege, da de ofte flytter rundt på de store sten i bassinet.

• Vi skal gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at bore huller i facaderne på bygningerne og hænge lyskæder – blomsterkrukker og andet op.

• Det er lige op over der bliver åbnet for udlejning af festlokalet og at flere af beboerklubberne også kan åbne igen. Der vil dog være en begrænsning på max. 30 personer i festlokalet. Det er nødvendigt for at kunne overholde de regler, der er udstukket af vores administration og sundhedsmyndighederne. Der vil også for beboerklubberne være nye regler. Disse vil fremgå af skiltninger i de forskellige lokaler.

• Vi kan allerede nu oplyse at motionsklubben ikke kommer til at åbne igen, da lokalet ikke lever op til de regler og krav der er for benyttelse af lokalet. Om motionsklubben overhovedet kommer til at åbne igen ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

• Vi er nu i første omgang færdige med at indsamle gamle cykler som ikke længere bliver brugt – de er nu stillet i deponi i vores container på Tværvangen. Mener du vi har fjernet din cykel, skal du henvende dig til ejendomskontoret inden d. 1. september. Efter 1. september bliver alle ikke-afhentede cykler kørt til udsmidning. Vi skal gøre opmærksom på at Københavns kommune sideløbende med os også kører en cykelindsamling. De har sat mærkater på mange cykler som står rundt om i afdelingen, så I bør nok tjekke op om der er sat et mærkat på jeres cykel.

• I har sikkert på nuværende tidspunkt modtaget, eller om ganske kort tid modtage, varslinger fra ISTA vedrørende udskiftning af alle termostatventiler i jeres bolig. Hvis ikke man har mulighed for at være hjemme den pågældende dag, skal man være velkommen til at smide en kuvert med sit navn og adresse på i vores brevsprække på ejendomskontoret, så vil vi sørge for at ISTA får den udleveret.

• Desværre oplever vi stadigvæk at mange beboere ikke sorterer deres affald korrekt især storskrald, det resulterer i at vores funktionærer må bruge unødig lang til på oprydning – tid som går fra andre vigtige opgaver. Udover det har vi igen været nødsaget til at bruge eksterne entreprenører til tømninger. Det er en meget stor udgift som der faktisk ikke er sat penge af til i vores budget – det er så penge som oprindeligt er sat af til andre opgaver – opgaver der så ikke kan blive udført. Hvis problemet forsætter, kan det i yderste konsekvens komme til at koste en huslejestigning. Så vi henstiller til at man sorterer ordentligt og korrekt.

• Ejendomskontoret er også begyndt at åbne igen – lige nu er der åbent for personlig henvendelse hver mandag og fredag i tidsrummet fra kl. 07.30 til kl. 08.30 og der er normal telefontid alle hverdage i tidsrummet fra kl. 08.30 til kl. 09.00. Husk at vagtelefonen KUN må bruges til akutte situationer.

• Af hensyn til alles sikkerhed er der en begrænsning på max. 2 personer ad gangen i kontortiden. Ligeså er der sat afstandsmærkater på gulvet. Dette beder vi jer om at respektere.

• Husk at afhente jeres vasketøj i vaskerierne når I er færdige med at vaske. Vi modtager ofte klager her på kontoret – om at der ligger uafhentet vasketøj, især i vaskeriet på Utterslevvej. Hvis det forsvinder, erstatter afdelingen ikke vasketøjet.

• Vi har stadigvæk en del nøgler som er blevet brugt i forbindelse med trapperenoveringen som ikke blevet afhentet. I må meget gerne komme forbi og hente dem.


Ejendomskontoret og Bestyrelsen
ønsker alle beboere en rigtig god sommer.