Vagtelefon

Print Friendly, PDF & Email

hotlineDøgnbetjent tlf. 30 71 84 76.

Ved akut opstået situationer, som kræver øjeblikkelig indgriben, skal du ringe til vagttelefonen.

Situationer hvor vagttelefonen må/skal benyttes:

  • Ved rørsprængning med vandskade til følge.
  • Ved vand i kældrene.
  • Opstamning af vand fra afløb med vandskade til følge.
  • Ved brand.
  • Ved gaslækage.
  • Ved større nedbrud af el- forsyningen i afdelingen.
  • Hvis ventilationen skal slukkes af sikkerhedsmæssige årsager ( evt. ved brand eller katastrofevarsel.).

Alle henvendelser som ikke er omhandler ovenstående vil straks blive afvist.

Her henvises i stedet til ejendomskontoret i åbningstiden eller relevante instanser. ( Ørsted, HOFOR, Politi, Københavns Kommune, Fiberby , Yousee m.fl.)