Lejerklubben 28-30

Print Friendly, PDF & Email

Lejerklubben 28-30 er lukket.
Som erstatning ligger den sekretariatsaftale med Lejernes LO som beboerne vedtog på afdelingsmødet d. 27. maj 2013.
Denne aftale kræver dog formelt at Boligforeningen AAB’s organisationsbestyrelse underskriver inden hvilket de pt. ikke ønsker.
Lejernes LO vil derfor nu forsøge at gå rettens vej, for at få gennemtvunget den aftale som beboerne har vedtaget, men som Boligforeningen AAB ikke ønsker at vi bliver medlem af.
Indtil der foreligger en afgørelse gælder sekretariatsaftalen derfor kun afdelingsbestyrelsen, og det er helt kvit og frit.

Hvis aftalen vedtages formelt vil kontingent blive opkrævet via huslejen. Det vil ligge på ca. 20 kr. pr. måned.

Nærmere information omkring dette udgives når det foreligger.

 

 

Orientering fra bestyrelsen i Lejeklubben 28-30 til beboerne i AAB afdeling 28-30

Vi er fra Afdelingsbestyrelsen blevet orienteret om, at de har haft mange henvendelser fra beboere vedr. de varslede huslejestigninger og moderniseringsprojektet/helhedsplanen.Vi har rejst sagerne igennem LLO som er i gang med at behandle disse.

Vores situation er p.t., at vi desværre er skrumpet i bestyrelsen, så vi kun er 4 medlemmer tilbage, som repræsenterer 40 medlemmer. Det har vist sig at volde store problemer, når der er så få medlemmer i forhold til beboerantallet i afdelingen. Denne problematik har LLO ikke stået i før. Vi vil derfor på afdelingsmødet i maj 2013 stille forslag om, at hele afdelingen melder sig kollektivt ind i LLO. Vi ser os derfor ikke i stand til at optage nye medlemmer før der forligger en afklaring på medlemskab for hele afdelingen og der har været afholdt generalforsamling i Lejeklubben i marts 2013.

Vi har et godt samarbejde i gang mellem os og afdelingsbestyrelsen og satser på , at der bliver enighed om kollektivt medlemskab af LLO

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lejeklubben 28-30

Referater