Affaldshåndtering

Print Friendly, PDF & Email

DET ER YDERST VIGTIGT AT HUSHOLDNINGSAFFALD IKKE EFTERLADES UDEN FOR SKRALDESPANDENE PGA. ROTTER

Her afdelingerne sorterer vi vores affald i 5 kategorier.

  1. Dagrenovation
  2. Papir
  3. Pap og karton
  4. Storskrald og stort elektronik
  5. Farligt affald (maling, batterier, skadelige stoffer)
  6. Hård Plast
  7. Metal
  8. Elektronik
  9. Glas

1. Dagrenovation skal afleveres i skrandespandene i affaldsskurene. Eller i skaktene i gården i afd. 28.
(klik på billedet for at læse om hvad der betragtes som almindeligt husholdningsaffald)
Affaldsskilt_Dagrenovation

2. & 3.  Papir, pap og karton. Der er opstillet containere hvor dette skal sorteres i alle gårde.
Affaldsskilt_Papir Affaldsskilt_Pap

Disse 3 emner skal afleveres i de skraldespande, som er mærket med henholdsvis pap og karton samt papir, og her er det meget vigtigt, at der ikke kommer andet end dette i. Dvs. hvis det f.eks. er emballage bestående af en papkasse med flamingo og plastik, skal det adskilles, så kun det rene pap kommer i pap-skraldespanden, og alt det andet i de andre skraldespande (husholdning). Det samme gælder plastsække med pap i. Pap for sig.. Plast i husholdning (vi kan risikere bøder, hvis ikke det er sorteret ordentligt)

4. Til storskrald og stort elektronik har vi 3 storskralderum. De findes i gården i afd. 29 & 30 samt ved grønningen i Parkstykket. Du skal bruge en nøglebrik for adgang.
Affaldsskilt_Stor_Elektronik

Storskrald er f.eks. møbler, gulvtæpper, tøj, cykler, hårdehvidevarer og komfurer. Derudover ting som er for store til de almindelige skraldespande (INTET LET FORDÆRVELIGT). For at få adgang til storskralderummene skal du bruge din nøglebrik.

Farligt affald og batterier skal afleveres i storskralderummene og stilles ved siden af de opsatte miljøskabe. Det vil herefter blive låst ind af gårdmændene.
Affaldsskilt_Farlig_affald

Hård plast, metal og elektronik skal afleveres i containere til netop dette. De er anbragt i alle 3 gårde.
Affaldsskilt_Haard_plast Affaldsskilt_Metal Affaldsskilt_Elektronik

Glas skal i containerne beregnet til dette. De står i gårdene, foran ejendomskontoret i Parkstykket, og ved DøgnNetto på Utterslevvej.
Affaldsskilt_Glas

Skraldebilen kommer mandag, onsdag og fredag som udgangspunkt og tager dagrenovation. Storskrald bliver tømt hver fredag samt efter behov og
papir, pap og karton bliver hentet hver 14. dag.
Metal, hård plast og elektronik tømmes hver 4. uge.

Læs om Mobilsug for afdeling 28

KLUNSNING AF AFFALD ER STRENGT FORBUDT OG VIL MEDFØRE ADVARSEL SAMT EVT. SPÆRRING AF LÅSEBRIKKER.