Strømafbrydere

Print Friendly, PDF & Email

HPFI-afbryder

I forbindelse med byggesagen er alle HPFI-afbrydere og gruppesikringer i lejemålene udskiftet til nye.

HPFI-afbryderne skal som hidtil testes minimum en gang om året ved tryk på test-knappen mærket med “T”. Når knappen trykkes i bund skal HPFI-afbryderen meget gerne slå fra. Sker dette ikke er afbryderen defekt og skal fejlmeldes på ejendomskontoret i åbningstiden. Hvis der er noget galt i elforsyningen, kan det dog ske at HPFI’en ikke slår fra ved tryk på “T”. Testen kan derfor ikke foretages  i forbindelse med en fejlsituation
(Husk at du som beboer har pligt til at teste din HPFI-afbryder 1 gang om året)

Slår din HPFI-afbryder fra, uden du har trykket på test-knappen, kan du følge Dong Energy’s vejledning for fejlfinding som du finder her.

Automatiske gruppeafbrydere

De traditionelle smeltesikringer er udskiftet med en ny type automatiske sikringer der slår fra ved overbelastning af, eller kortslutninger i el-installationen. Er årsagen en kortslutning i el-installation eller i en tilsluttet brugsgenstand/forlængerledning vil automatsikringen typisk slå fra igen med det samme, den forsøges genindkoblet.

Hvis årsagen er en overbelastning, vil automatsikringen typisk være lidt længere om at slå fra. Men uanset om det er en kortslutningsfejl eller en overbelastning gælder det at automatsikringen må forsøges genindkoblet 1 gang. Hvis den herefter stadig slår fra, skal fejlfinding iværksættes, da el-installationen ellers kan tage skade.

Hvis du har spørgsmål til elinstallationen, eller du skal have hjælp til fejlfinding, kan du kontakte ejendomskontoret i åbningstiden.

da_DK