Festlokalet

Print Friendly, PDF & Email

Udlejning af festlokalet administreres af ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen.

Hvis du ønsker at leje festlokalet bedes du rette personlig henvendelse hertil i vores åbningstider, som kan ses her eller sende en forespørgsel via denne formular.

Se vejledningen for udlejning, brugen og aflevering herunder

Udlejning af lokalet og indbetaling af depositum

– Lokalet reserveres efter ”Først til mølle” princippet. Dog kan der max reserveres et ½ år i forvejen.

– Udlejning kan ske ved henvendelse på ejendomskontoret.

– Reservation er først endeligt gældende, når depositum på 1000 kroner (udover lejen) er betalt på ejendomskontoret.

– Vær opmærksom på at der ikke kan betales med kontanter på ejendomskontoret. Leje og depositum skal derfor betales via mobilepay eller bankoverførsel.

– Indtil 7 dage før første lejedag kan aftalen annulleres uden omkostninger. Efter dette refunderes depositum ikke.

– Leje for anvendelsen af lokalet skal betales senest ved afhentningen af nøglen.

Leje i en dag                                     250 kr.

Leje i en weekend                           500 kr.

– Lokalet er til rådighed for lejer fra kl. 12.00 på 1. lejedag med mindre andet er aftalt.

– Nøglen til lokalet kan afhentes efter nærmere aftale med ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsen.

Brugen af festlokalet

– Regler for brug af festlokalet er beskrevet i ”Ordensregler for anvendelse af festlokalet Hareskovvej 25” som kan findes i vores lokale husorden. Se den her.

– Hvis ordensreglerne ikke følges, kan festen lukkes øjeblikket. Evt. indbetalt leje tilbagebetales i tilfældet ikke.
Det er kun medlemmer af afdelingsbestyrelsen, der kan træffe beslutning om at lukke en fest.

Inden nøglen til  lokalerne afleveres skal:

– Yderdøre forsynet med lås være aflåst.

– Borde og stole være placeret som vist på tegningen på tavlen i køkkenet.

– Bestik kopper, tallerkener, glas m.m. være anbragt som anført på mærkaterne i skabe og skuffer.

– Der være gjort tilfredstillende rent i henhold til vejledningen herunder.

Rengøring

– Efter anvendelsen af lokalet skal der ryddes op, støvsuges, vaskes gulv og vaskes op. Det er tilladt at efterlade opvaskemaskinen fyldt med rent service og glas.

– Borde, køkkenborde, køkkenvask, køleskab, komfur, ovn, bar, kaffemaskine og opvaskemaskine skal være rengjorte

– Koste, spand, fejebakke og støvsuger forefindes i lokalerne.

– Rengøringsmidler og opvasketabs stilles til rådighed af udlejeren og kan forefindes i depotet.

– Toiletkummer og håndvaske skal være rengjorte og eftertørrede (blanke)

– Alt affald skal fjernes (der er affaldssug i gården)

– Ved mangelfuld rengøring opkræves 400 kr. pr. påbegyndt time det tager at udføre rengøringen.

Aflevering og tilbagebetaling af depositum:

– Efter anvendelsen af lokalet skal nøglen afleveres på ejendomskontoret sammen med en liste over eventuelle knuste glas, service eller andre skader (kan smides ind via brevsprækken)

– Aflevering af nøgle og liste skal ske hurtigst muligt efter anvendelsen af lokalet. Dog senest førstkommende hverdag kl. 10 i festlokalet, med mindre andet er aftalt med ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsen.

– Depositum tilbagebetales efter anvendelsen af lokalet ved lejerens henvendelse på ejendomskontoret, eventuelt fratrukket betaling for mangelfuld rengøring, ødelagt inventar, knuste glas, service eller anden skade, som kan henføres til lejerens brug af lokalet.

Depositum kan dog tilbageholdes, indtil en kontrol af lokalerne har fundet sted.

Generelle oplysninger:

– Toiletpapir, håndsæbe, sanitetsposer og alm. skraldeposer stilles til rådighed af udlejer.

– Lys og el afbrydes kl. 4:00 (dog ikke til køl/frys og opvaskemaskine).

– Lokalet er godkendt til og udstyret med service, glas, serveringsudstyr  m.v. maksimalt 50 personer.

– Der er stort køleskab, stor fryser, stor komfurplade og almindelig ovn i køkkenet.

– Repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen har til enhver tid ret til at inspicere lokalerne i udlejningsperioden.

Disse regler er vedtaget på afdelingsmødet d. 27. Maj 2013

da_DK