Flugtveje

Print Friendly, PDF & Email

Trapper og opgange hører med ind under brandtilsynets regler om flugtveje.

Der må derfor ikke stå noget på trapper, trappeafsatser eller i indgangspartiet. Det gælder både cykler, barnevogne, stiger, reoler, fodtøj eller andre ting. Alt hvad der står i opgangene bliver fjernet uden varsel. En eventuel regning for bortskaffelse, vil blive sendt til lejer.

I tilfælde af brandeftersyn foretaget af brandtilsynet, udstedes der bøde for overtrædelse af brandvedtægten som kræver fri adgang til flugtveje, hvis der står effekter på trappe og trappeafsatser. Bøden vil i så fald blive videresendt til pågældende lejer.

 

da_DK