Affaldshåndtering

Print Friendly, PDF & Email

DET ER YDERST VIGTIGT AT HUSHOLDNINGSAFFALD IKKE EFTERLADES UDEN FOR SKRALDESPANDENE PGA. ROTTER

Her afdelingerne sorterer vi vores affald i disse kategorier:

 1. Restaffald
 2. Madaffald
 3. Papir
 4. Pap og karton
 5. Storskrald og stort elektronik
 6. Farligt affald (maling, batterier, skadelige stoffer)
 7. Plast
 8. Metal
 9. Elektronik
 10. Glas

1. Restaffald skal afleveres i skraldespandene i affaldsskurene. Eller i skaktene i gården i afd. 28.Til restaffald hører bl.a.:

 • Pizzabakker
 • Bleer
 • Hygiejneaffald
 • Flamingo
 • Snasket papir eller pap

2. Madaffald/Bioaffald afleveres kun i de grønne bioposer som kan bestilles her eller hentes på ejendomskontoret eller på bibliotekerne i kommunen.  Se mere om madaffald her.

3. & 4. Papir, pap og karton. Der er opstillet containere hvor dette skal sorteres i alle gårde. Se mere om papir her og pap her.
DET ER VIGTIGT AT PAP OG PAPIR AFFALD ER RENT OG IKKE INDEHOLDER MADRESTER!

Disse 3 emner skal afleveres i de skraldespande, som er mærket med henholdsvis pap og karton samt papir, og her er det meget vigtigt, at der ikke kommer andet end dette i. Dvs. hvis det f.eks. er emballage bestående af en papkasse med flamingo og plastik, skal det adskilles, så kun det rene pap kommer i pap-skraldespanden, og alt det andet i de andre skraldespande (restaffald og plast). Det samme gælder plastsække med pap i som skal adskilles. (Vi kan risikere bøder, hvis ikke det er sorteret ordentligt)

5. Storskrald og stort elektronik henstilles ordentligt i de 2 storskralderum. De findes i gården i afd. 29 & 30. Du skal bruge en nøglebrik for adgang.

Storskrald er f.eks. møbler, gulvtæpper, tøj, cykler, hårde hvidevarer og komfurer. Derudover ting som er for store til de almindelige skraldespande (INTET LET FORDÆRVELIGT).

6. Farligt affald og batterier skal afleveres i storskralderummene og stilles ved siden af de opsatte miljøskabe. Det vil herefter blive låst ind af gårdmændene. Der er desuden opstillet batteribeholdere i gårdene. Se mere om farligt affald her.

7. Plast Man kan nu sortere både blød og hård plast i containeren, samt mælkekartoner og andet Tetrapak. Det er derfor godt at holde sig opdateret på hvad præcis der hører til i plast og i hvilken tilstand det skal afleveres her.

8.og 9. Metal og elektronik skal afleveres i containere til netop dette. De er anbragt i alle 3 gårde.

 

10. Glas skal i containerne beregnet til dette. De står i gårdene, foran ejendomskontoret i Parkstykket, og ved Netto på Utterslevvej. Glas kan afleveres både med og uden låg i containeren.

Skraldebilen kommer mandag, onsdag og fredag som udgangspunkt og tager dagrenovation. Storskrald bliver tømt hver fredag samt efter behov og
papir, pap og karton bliver hentet hver 14. dag.
Metal, hård og elektronik tømmes hver 4. uge.

Læs om Mobilsug for afdeling 28

KLUNSNING AF AFFALD ER STRENGT FORBUDT OG VIL MEDFØRE ADVARSEL SAMT EVT. SPÆRRING AF LÅSEBRIKKER.

da_DK