Vaskeri vejledning

Print Friendly, PDF & Email

Indlæs Tag (Vaske/nøglebrik) i det blå felt under skærmen, mærket: Indlæs Her

Herefter kan der vælges maskiner eller reserveres vasketider ved at trykke let direkte på skærmen.

Indeværende måneds forbrug kan aflæses i det grå felt øverst på skærmen.

Købet afbrydes 15 sekunder efter sidste indtastning.

Køb af vasketid og tørretid:

Farven på symbolet af maskinerne signalerer følgende om maskinernes tilstand:

    • Rød: Maskinen er optaget og i drift.
    • Gul: Maskinen er reserveret.
    • Blå: Maskinen er lukket.
    • Grøn: Maskinen er fri og kan vælges.

Maskinerne kan vælges efter indlæsning af Tag.

Vaskemaskinerne vælges ved at trykke let på symbolet af den ønskede maskine på skærmen.  Herefter kan købet enten godkendes eller annulleres.

Vaskemaskinen kan, hvis den er reserveret, kun vælges af den bruger, som har reserveret tiden. Maskinen frigives til andre brugere 15 min. efter reservationstidspunktet.

Prisen på maskinen kan aflæses i det grå felt øverst på skærmen.

Tørretumblerne vælges ved at trykke let på symbolet af den ønskede maskine på skærmen.  Der vælges 10 minutters tørretid pr. tryk på symbolet af maskinen. Herefter kan købet enten godkendes eller annulleres.

Den valgte tid og prisen kan aflæses i det grå felt øverst på skærmen.

Købet afbrydes 15 sekunder efter sidste indtastning

Reservation af vasketider:

Reservation af vasketider kan foretages efter indlæsning af Tag.

For at vælge reservation trykkes let på symbolet ”Reservation” på skærmen.

Herefter åbnes dagens reservationsoversigt. Oversigten åbnes altid på dags dato.

Der kan ”bladres” op og ned i tiderne på piletasterne i højre side af skærmen.

Herefter kan den ønskede vasketid vælges ved at trykke let på det ønskede tidspunkt.
Farven på felterne signalerer, om maskinen er reserveret eller fri til reservation:

  • Grøn: Tiden er ledig
  • Gul: Tiden er reserveret.

Ønskes flere maskiner eller tider kan der vælges op til 4 reservationer ad gangen.

Efter endt valg af tider trykkes ”Godkend” for at gemme reservationen.

Hvis der ønskes valgt en senere dato, trykkes på kalendersymbolet øverst på skærmen.

Herved åbnes kalenderen for indeværende måned. Ønskes en senere tid end i indeværende måned, trykkes på piletasterne i toppen af kalenderbilledet, hvorefter kalenderen skifter til næste måned.

For at vælge den ønskede dag trykkes let på den ønskede dato, hvorefter reservationsoversigten for den pågældende dato åbnes.
Der kan ”bladres” op og ned i tiderne på piletasterne i højre side af oversigtsbilledet.

Reservationerne kan kontrolleres og slettes under menupunktet ”Mine reservationer”. Hvis der skal slettes reservationer, skal den uønskede tid markeres ved at trykke på linjen for den pågældende tid, hvorefter der trykkes på ”Slet” samt bekræftes ved at trykke på ”OK”.

Reservationsprogrammet afbrydes 15 sekunder efter sidste indtastning.

da_DK