I wish to file a complaint?

Print Friendly, PDF & Email

Hvis du ønsker at klage over brud på husordenen, skal du kontakte afdelingsbestyrelsen. Vi skal vide hvem du er, hvem du vil klage over, og hvad klagen drejer sig om. Det bedste er, hvis du kommer ned i vores Opening hours, så vi kan tage en snak om årsagen og samtidig medbringer klagen skriftligt eksempelvis ved brug af denne klageformular. Du kan også bare afleverer den på ejendomskontoret i opening hours, eller du kan smide den ind via brevsprækken.

VI SKAL HAVE ALLE KLAGER SKRIFTLIGT
Så udfyld klagen elektronisk, print den og underskriv den.
Eller udfyld den med blokbogstaver i hånden så vi kan læse den.

Det kan også være, at du vil klage over andre ting. Det kunne være istandsættelse ved ind/udflytning, flytteopgørelser, varmeregnskab, lejeforhøjelse, byggesag mv.

I forbindelse med at du klager har vi evt. mulighed for at involvere beboerklagenævnet. Men kom ned på kontoret i åbningstiden så vi kan tage en snak og dit problem.

Du kan også, hvis du ikke ønsker at inddrage afdelingsbestyrelsen, kontakte Boligforeningen AAB’s juridisk afdeling. De kan bl.a. kontaktes på TEAMJURA@aab.dk

Læs mere om klager over brud på husordenen here.
Og beboerklagenævnet here.

en_GB