Regler for brug af flagstangen på Parkstykket

Print Friendly, PDF & Email
Flagstangen er placeret på plænen i Parkstykket.
Vedkommende, der flager, er ansvarlig for, at reglerne herunder følges:
 
Der må flages på alle dage året rundt, som man ønsker det (helt eller halvt) med hensynstagen til de herunder oplistede regler.
 
– Der må som udgangspunkt kun flages med Dannebrog og AAB-flaget. Ønskes der at flages med andet, skal der skrives en ansøgning til afdelingsbestyrelsen som så vil behandle forespørgslen.
 
– Flagning med Dannebrog må kun ske i døgnets lyse timer (solopgang til solnedgang). Dog ikke tidligere end kl. 08:00.
 
– Afdelingen flager ikke på nationale flagdage, med mindre der er nogen frivillige, der vil stå for dette.
 
– Ved flagning bedes man udvise alm. respekt for vores nationalflag. Det er bl.a. dårlig skik at lade Dannebrog røre jorden og sjusket ikke at hejse det helt til tops.
 
– AAB-flaget nedtages og opbevares, indtil man er færdig med at flage med Dannebrog. Herefter hejses AAB-flaget igen.
 
– Det tilrådes, at flagknob/dobbelt flagknob eller råbåndsknob benyttes til at binde flaget til flaglinen.
 
– Der opkræves et depositum på 200 kr. ved udlån af Dannebrog på ejendomskontoret. Hvis man har et Dannebrog selv, er man meget velkommen til at benytte dette.
 
– Hvis uheldet skulle være ude, og snoren bliver “trukket op i stangen” uden at være bundet på noget, kan depositummet blive inddraget, da der så skal en lift ud for at få den ned igen.
 
Procedure for flagning på halv stang:
 
– Når Dannebrog skal sættes på halv (ved dødsfald m.m.) hejses flaget først helt til tops. Her bliver det i et par sekunder, hvorefter det nedhales så langt, at underkanten af flaget er ud for stangens midte.
 
– Når Dannebrog på halvt skal nedtages, hejses det først helt til tops. Her bliver det et par sekunder, hvorefter det nedtages helt. 
 
Mere information om Dannebrog og flagreglerne kan findes her:
 
 
Om flagning med andre flag end Dannebrog eller AAB-flaget, se here.
 
en_GB